branding logo

Политика за поверителност на Viasat World

Във Viasat World Limited (“Viasat World” или “ние” или “нас”или “наш”) ”), ние се отнасяме сериозно и с уважение към защитата на личните ви данни.

ОБЩИ

Тази политика се отнася до вашето ползване на нашия уебсайт (независимо от къде го достъпвате).

Политиката постановява как ще бъдат обработване всякакви лични данни, които събираме от вас или които вие ни предсоставяте. Също така, тя посочва къде се съхраняват вашите лични данни и какви права имате вие по отношение на тях. Моля, прочете следното внимателно, за да разберете нашето отношение и практики по отношение на личните ви данни и начина, по който ги третираме.

Този уебсайт не е предназначен за деца и ние не събираме съзнателно данни, свързани с деца.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате каквито и да било въпроси по отношение тази политика, вашия профил или каквото и да било друго, за което се нуждаете от отговор, моля свържете се с нас на електронен адрес legal@viasatworld.com. Моля, имате предвид, че ако се свържете с нас, за вашата сигурност, както и за нашата такава, може да се наложи да се уверим в автентичността на вашата идентичност, преди да отговорим на запитването ви.

Viasat World Limited е дружеството, което събира вашите лични данни за целите на Разпоредба (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation) (“GDPR”). Намираме се на адрес Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, United Kingdom.

Имате право да подадете оплакване по всяко време в Information Commissioner’s Office (“ICO”), наблюдаващия регулатор на ОК по въпросите на защитата на личните данни (www.ico.org.uk). Бихме се радвали, обаче, да се опитаме да откликнем на вашите въпроси, преди да ги отнесете до ICO, затова моля, свържете се първо с нас.

СЪБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да събираме и обработваме следните данни, свързани с вас:

a) Данни, които вие сте ни предоставили:

- Възможно е да ни предоставяте данни като ползвате този сайт, което може да стане чрез попълване на формуляри или като кореспондирате с нас по поща, телефон, е-мейл или друг начин. Това може да включва всякакви данни, които може да сте ни предоставили чрез

- абонирането си за електронен бюлетин или публикация, като участвате в конкурси, промоции или допитвания, или искания да получавате маркетингова информация или друго взаимодействие със сайта по други начини (накратко “Действия”). Ако се свържете с нас, ние ще запазим копие от тази кореспонденция. Данните, които ни предоставяте, могат да включват име, адрес, пощенски код или е-мейл адрес.

- Възможно е също да събираме и съхраняваме маркетингова информация и кореспонденция, която включва вашите предпочитания да получавате маркетингова информация от нас или партньорски и предпочитанията ви за кореспонденция.

- В случаите, когато се налага да събираме лични данни по закон или по условията на договор, който имаме с вас, и вие не съумеете да ни предоставите тази информация, е възможно да не можем да изпълним своята част от договора, който имаме или който се опитваме да сключим.

b) Данни, които събираме автоматично:

Възможно е автоматично да събираме данни, в процеса на вашето взаимодействие с уебсайта. Това може да включва интернет протокол (IP) адрес, идентичност на интернет доставчика, вид устройство, вид и версия на браузъра, действия и модели при браузване, настройки за часова зона и локация.

Ако достъпвате този сайт през мобилно устройство, възможно е автоматично да събираме технически данни, свързани с вида устройство, което ползвате, уникалния идентификатор на устройството (например, IMEI/MEID/ESN номера на устройството, MAC адреса на интерфейса на безжичната мрежа или мобилния номер, ползван от устройството), серийния номер на SIM и Android ID за уникалното ID генериране чрез UUID, данни от мобилната мрежа, операционната система на мобилното ви устройство, вида мобилен браузър, който ползвате, езика, брандинг/модел на мобилното устройство, версия на операционната система и IPv4 (данни за устройството).

c) Данни, които получаваме от трети източници (данни от трети страни):

Работим в сътрудничество с трети страни (“Доставчици на услуги”) за осигуряване и не само, на услуги по техническо обслужване. Получаваме данни за вас от тях, единствено с цел да подобравяме и постоянно да усъвършенстваме този уебсайт и вашето взаимодействие с него

Cookies

Използваме „бисквитки“, за да ви отличаваме от другите потребители на сайта. Това включва Google Analytics, локализиране, геопозициониране и JsessionID. Това ни помага да ви предоставяме релевантно изживяване, когато предприемате Действия, както и да подобравяме уебсайта и функциите му.

Можете да блокирате „бисквитките“ чрез Настройките на браузъра си, които ви позволяват да откажете всички или някои от тях. Ако, обаче активирате настройките на браузъра, които блокират всички „бисквитки“, възможно е да не можете да достъпите целия или част от нашия уебсайт.


УПОТРЕБА НА ДАННИТЕ
Ползваме съхраняваната относно вас информация по следния начин:

 • - За да определим вашето географско местоположение, доставчика ви на интернет услуга, както и за да можем да отговаряме бързо и ефективно на всякакви запитвания;
 • - За да предотвратяваме, засичаме или разследваме потенциално забранени или незаконни действия, включително измами, и за налагане на условията ни за ползване
 • - За да анализираме и разбираме аудиторията на уебсайта ни, да подобравяме уебсайта и вашето потребителско изживяване

Използваме вашите лични данни само по начините, определени от закона. Ще използваме вашите лични данни само в следните случаи:

 • - Ако трябва да изпълним своята част от задълженията по договор с вас, в който се готвим да влезем или вече сме влезли;
 • - Където е необходимо по законосъобразни причини (a) да информираме зрителите си за новости, свързани с Viasat World; или (b) да подобрим потребителското изживяване при ползване на уебсайта и функциите му.
 • - Когато трябва да изпълним задължение по закон.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Бихме разкрили личните данни, събирани от вас, само с::

 • - Доставчиците ни на услуги: ще споделяме данните с тях, за да подобрим и усъвършенстваме уебсайта и вашето потребителско изживяване с Действията ви.
 • - Други трети страни ще споделим вашите лични данни с трети страни:
  • В случай, че продадем или купим бизнес или активи, в който случай ще разкрием личните ви данни на потенциалния продавач или купувач на бизнеса или активите;
  • ако Viasat World или значителна част или всички негови активи се придобият от трета страна, в случай, че личните данни на потребителите ни са един от трасферираните активи;
  • ако сме принудени по закон да разкрием или споделим вашите лични данни, за да изпълним задължение по закон или регулация
  • за да защитим правата, собствеността, сигурността на нашите клиенти или други личности. Това включва обмяната на данни с други компании или организации за целите на предотвратяване на измами или намаляване на кредитен риск.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, които събираме от вас, могат да бъдат трасферирани и съхранявани извън обсега на Европейския Съюз (“EEA”). Също така, те могат да бъдат обработвани от персонал, действащ извън EEA, който работи за нас или за някой от Доставчиците ни на услуги. Този персонал, може да има за задача да отговаря на запитванията ви, да обработва данните ви или да продоставя услуги, свързани с уебсайта или с вашите Действия с него. С предоставянето на данните си, вие се съгласявате с трансферирането, съхранението и обработката им. Ние ще предприемем всички разумни стъпки, необходими да се гарантира, че с вашите данни се борави конфиденциално и в съответствие с Политиката за поверителност.

В случаите, в които ви е предоставена (или вие сте си избрали) парола, която ви позволява да достъпите част от уебсайта, ваша отговорност е да опазите тази парола в тайна. Молим ви не споделяте паролите си с никого.

За съжаление, трансферирането на данни чрез интернет не е напълно защитено. Въпреки, че ще направим всичко по силите си, за да опазим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, прехвърляни към нашите сървъри; с всеки трансфер вие поемате риск. Веднъж получили данните ви, ние ще следваме стриктно процедурите и предписанията за сигурност, включително Hyper Text Transfer Protocol Secure (обект на периодична промяна), за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Ще съхраняваме вашите данни, колкото дълго се изисква от нас или съответните трети страни, за да можете да ползвате уебсайта и да извършвате Действия с него. За да определим този период, възможно е да вземем под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, за които ги обработваме и периода, за който може да се наложи да ги запазим, за да изпълним законовите си задължения (например, за да можем да отговорим на оплаквания и запитвания).

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате правото на::

 • - искане за достъп до личните ви данни – то ви позволява да получите копие от вашите лични данни, които съхраняваме, и да се уверите, че ги обработваме законно;
 • - искане за корекция на личните данни, които събираме за вас – то ви позволява да поискате поправка на непълни или неточни данни, макар че е възможно да се наложи да препотвърдим автентичността на новите данни, които ни давате;
 • - искане за изтриване на личните ви данни – то ви позволява да поискате изтриване или премахване на лични данни, ако няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме; също така имате право да поискате да изтрием или премахнем личните ви данни, ако успешно сте упражнили правото си на възражение срещу обработката им (вижте по-долу), в случай че сме обработили информация за вас незаконосъобразно или ако се изисква от нас да изтрием личните ви данни по силата на местен закон (обърнете внимание, обаче, че невинаги е възможно да се съобразим с искането ви за изтриване на данни по специфични правни причини, за които ще бъдете уведемени, ако се отнасят до вашия случай, в момента на запитването ви);
 • - възражение срещу обработката на личните ви данн - в случай на основателно искане и при наличие на нещо във вашия конкретен случай, което ви кара да възразявате на обработката на това основание, тъй като според вас то противоречи на основните ви права и свободи; също имате право да възразите, когато обработваме вашите данни за директни маркетингови цели без ваше съгласие; в някои случаи е възможно да можем да докажем, че имаме убедителни правни основания да обработваме информацията за вас, които взимат превес над вашите права и свободи;
 • - искане за ограничаване обработката на личните ви данни – това ви позволява да поискате от нас да запорираме обработката на личните ви данни в следните ситуации: (a) ако искате от нас да установим точността на данните; (b) в случай, че ползването на данните от наша страна не е в съответствие със закона, но вие не желаете да ги изтриваме; (c) ако е необходимо да пазим данните, дори и за нас вече да не са необходими, но вие трябва да установите, упражните или защититие свои правни искания; или (d) сте възразили срещу нашата употреба на личните ви данни, но ние трябва да препотвърдим дали правните ни основания за ползването им взимат превес над вашето възражение;
 • - искане за трансфер на личните ви данни към вас или трета страна –ще ви предоставим - на вас или на трета страна по ваш избор – личните данни в структуриран, често ползван, обработваем от машина формат (обърнете внимание, че това се отнася само за автоматично събирана информация, за чието ползване първоначално сте дали съгласие или която ползваме, за да изпълняваме своите задължения по договор с вас) и
 • - оттегляне на съгласие по всяко време, в случаите в които е нужно съгласие за обработка на вашите лични данни - това, обаче, няма да засегне законосъобразността на каквато и да е обработка преди подаването на вашето оттегляне на съгласие; ако оттеглите съгласието си, възможно е да не можем да ви предоставим определени продукти или услуги; ако случаят е такъв, ние ще ви уведомим за това в момента на подаване на вашето оттегляне на съгласие.

Ако искате да упражните което и да е от тези права, моля свържете се с нас на legal@viasatworld.com. Възможно е да ви поискаме конкретна информация, за да установим самоличността ви и да гарантираме правото ви на достъп до данните (или да упражните което и да е друго ваше право). Целта е да се гарантира, че личните ви данни няма да бъдат разкрити на личност, която няма право да ги получи.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Периодично е възможно да трябва да се нанесат промени в Политиката за поверителност по наше усмотрение. Най-новата версия на Политиката за поверителност е тази, която ще има превес над предходните. Ако продължавате да ползвате този уебсайт след въвеждането на промяна, това ще означава съгласие по подразбиране с промените. Ако не сте съгласни с някоя промяна, ще трябва да спрете да ползвате уебсайта и да укажете несъгласие с всякаква комуникация като ни изпратите е-мейл на marketing@viasatworld.com.

ЗА КОНТАКТ

Въпроси, коментари и запитвания относно Политиката за Поверителност са добре дошли и трябва да бъдат адресирани към Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, United Kingdom или изпратени по е-мейл на legal@viasatworld.com.